PROFESJONALNE DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

Prawo cywilne

 

Prawo cywilne jest gałęzią prawa o szerokim spektrum którym nasza kancelaria specjalizuje się od lat. Nie sposób wymienić wszystkich zagadnień którymi zajmuje się kancelaria nie mniej jednak w tym zakresie świadczymy usługi m.in.:

 

sprawy w zakresie prawa rzeczowego

 • ochrona własności i posiadania nieruchomości
 • rozliczenia z tytułu posiadania nieruchomości
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • rozliczenie nakładów na nieruchomość,
 • sprawy dotyczące zasiedzenia,
 • sprawy dotyczące rozgraniczania nieruchomości

sprawy w zakresie prawa zobowiązań

 • dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów np. najmu, o dzieło, dzierżawy, zlecenia, sprzedaży
 • dochodzenia roszczeń wynikających z bezpodstawnego wzbogacenia
 • przygotowywanie projektów umów
 • opiniowanie projektów umów
 • negocjowanie warunków umów

 

sprawy w zakresie prawa spadkowego

 • sprawy o ustalenie porządku dziedziczenia w ramach dziedziczenia ustawowego i testamentowego
 • sprawy o wydziedziczenie i uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • spory o zachowek
 • odpowiedzialność za długi spadkowe

ochrona dóbr osobistych

prawo lokalowe

prawo spółdzielcze

obsługa transakcji nabywania i zbywania nieruchomości

uzgadnianie wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym