PROFESJONALNE DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ

 

Prawo pracy

 

Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje:

analizę prawną dotyczącą wszelkich zagadnień pracowniczych

sporządzenie opinii dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem (m.in. umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło, wypowiedzeń)

opracowywanie aktów prawa wewnętrznego (m.in. regulaminy pracy, statuty),

reprezentowanie w sprawach rent i emerytur

reprezentowanie pracodawców i pracowników w sprawach z zakresu pracy oraz w postępowaniach z udziałem ZUS

bieżące doradztwo w kwestiach dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach odwołań od rozwiązania o pracę za wypowiedzeniem i bez wypowiedzenia oraz dochodzenie roszczeń majątkowych w tym zakresie